සාගර විශ්වවිද්‍යාල සංවර්ධනයට කොරියාවෙන් ආධාර

Views: 68

සාගර විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය කැර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කොරියානු ජාත්‍යාන්තර සහයෝගිතා ආයතනය ආධාර ලබාදීමට එකඟවී තිබේ.

සාගර විශ්වවිද්‍යාල නවීකරණය කැර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කොයිකා ආයතනයෙන් ආධාර ලබා දීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගිය (27) උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන හා තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය අැමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

එහිදී මෙම එකඟතාවය ඇති වී තිබේ. කොයිකා හෙවත් කොරියානු ජාත්‍යාන්තර සහයෝගිතා ආයතනය මගින් මෙරට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් මීට පෙරද ආධාර ලබා දී තිබේ. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.එම්.ඒ.ආර්.බී.දිසානායක මහතා, KOICA ආයතනයේ නියෝජිතයින් සහ සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත්පත

Total Page Visits: 94 - Today Page Visits: 1
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *