මිලේනියම් චැලේන්ජ් ගිවිසුමට අනුමැතිය දීම ගැන ආණ්ඩුවට ඇමෙරිකාවේ ප්‍රශංසාව

Views: 51

මෙම නොවැම්බර් 16 වැනිදායින් පසු ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ “මිලේනියම් චැලේන්ජ් “ ගිවිසුම අස්සන් කිරීමට හා පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබාගැනීමට ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදය අපේක්ෂා කරන බව ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක සඳහන් වෙයි.

තවද ඩොලර් මිලියන 480ක මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුමට අදාළ සංවර්ධන ආධාර ප්‍රදානය අනුමත කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඉකුත්දා ගත් තීරණය එක්සත් ජනපදය අගය කරන බවද එමඟින් ප්‍රකාශ කරන්නේ එම්.සී.සී. ගිවිසුම අනුව එක්සත් ජනපදයට කිසිදු ඉඩමක අයිතියක් හෝ බදු දීමක් හෝ සිදු නොවනු ඇති බවද එමඟින් අවධාරණය කර තිබේ. 

තම රට හවුල්කාර රටවල් 29 තුළම ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිපත්තියට අනුව ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බවද එහි දක්වා තිබේ. 

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් සංවර්ධන ආධාර ප්‍රදානයේ ඉදිරි පියවර පිළිබඳ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනය

කොළඹ, නොවැම්බර් 6, 2019:

ඩොලර් මිලියන 480ක මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (එම්.සී.සී) සංවර්ධන ආධාර ප්‍රදානය අනුමත කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය එක්සත් ජනපදය අගය කරයි. රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ හඳුනාගත් අවශ්‍යතා සඳහා අරමුදල් සැපයීම තුළින් අවම වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 11කට ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මෙම සහයෝගය ඉල්ලා සිටියේය. මෙම ප්‍රදානයෙන් සහාය වන වැඩසටහන් මඟින්  රථවාහන තදබදය අවම කිරීම, කොළඹ පොදු ප්‍රවාහන සේවය වැඩිදියුණු කිරීම, පළාත් මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඉඩම් පරිපාලනය ක්‍රමවත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉඩම් අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය දැනට ආරම්භ කොට ඇති කටයුතු පුළුල් කරනු ඇත. 

ශ්‍රී ලංකා රජය, ප්‍රදාන ගිවිසුමේ කෙටුම්පත මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති අතර, එය සමාලෝචනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ලබාගත හැකිය. එම්.සී.සී. ගිවිසුම යටතේ එක්සත් ජනපදයට කිසිදු ඉඩමක අයිතිය හෝ බදු දීමක් සිදු නොවනු ඇත. අවුරුදු 5ක ප්‍රදාන ආධාර ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කාලය පුරාවටම, අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘති සියල්ල ශ්‍රී ලංකාව විසින් අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය කරනු ඇත.

ජනාධිපතිවරණය ළඟා වෙත්ම, 2019 නොවැම්බර් 16න් පසු ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ ගිවිසුම අස්සන් කිරීමට සහ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබාගැනීමට එක්සත් ජනපදය අපේක්ෂා කරයි. අනෙකුත් හවුල්කාර රටවල් 29 තුළම ක්‍රියාත්මක වන අපගේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ප්‍රදානය සමාලෝචනය කිරීමට හා අනුමත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. එක්සත් ජනපදය, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති හවුල්කාරීත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට සහ ආර්ථීක වර්ධනය තුළින් දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයට සහාය වීමට අපේක්ෂා කරයි.

උපුටා ගැනීම මව්බිම පුවත්පත

Total Page Visits: 54 - Today Page Visits: 1
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *